Parkeergarage en fietsenstalling Plus Ultra II

De Wageningen University & Research (WUR) campus blijft groeien en uitbreiden. Om te kunnen voorzien in de nieuwe parkeerbehoefte is een parkeergarage gevraagd die plek biedt aan 321 personenauto's.

Het nieuwe parkeergebouw voor Plus Ultra II is een ontwikkeling van Kadans Science Partner en beslaat een oppervlak van ongeveer 80 x 34 meter. De ruimte die ontstaat onder de hellingbaan naar het eerste niveau, wordt ingericht als technische ruimte die ruimte biedt aan de installaties van het naastgelegen gebouw. Van hieruit worden onder andere ook de laadpalen voor 80 elektrische auto's van stroom voorzien. De hoofdentree voor voetgangers is direct tegenover de hoofdentree van Plus Ultra II gelegen. In deze zone tussen de twee gebouwen is tevens ruimte voor circa 300 fietsen.

Evenals de in 2018 reeds opgeleverde parkeergarage P1, krijgt de parkeergarage van Plus Ultra II een groene uitstraling. In de gevel is een zpeelse afwisseling van vanaf maaiveld begroeide delen en ingelijste transparante vlakken zichtbaar. Enorme kaders, uitgevoerd in thermisch verzinkte UNP-profielen die direct bevestigd zijn op de achterliggende hoofddraagconstructie, begeleiden de beplanting rondom de opgeschaalde fotolijsten. Achter deze gevelkaders zit een thermisch verzinkte stalen draadmat voorzien van een coating, welke dienst doet als doorvalbeveiliging. De wanden van de trappenhuizen zijn uitgevoerd in sandwichpanelen, vervaardigd uit sendzimir verzinkt stalen binnen- en buitenplaat met brandwerende isolatie. De buitenzijde van de sandwichpanelen hebben een aanvullende coating op kleur.

De hoofddraagconstructie van de parkeergarage bestaat uit een staalconstructie opgebouwd uit thermisch verzinkte kolommen en liggers. De vloervelden, bestaande uit kanaalplaatvloeren, zorgen voor een kolomvrije overspanning. De druklaag en vloerranden worden gestort tegen een verloren kist van sendzimir verzinkte staalplaat. Dit is een blijvende zichtafwerking. Bij het constructief ontwerp van het gebouw is gekozen voor een oplossing waarbij een vlakke parkeervloer wordt gecombineerd met een parkeervloer onder een helling. Door het toepassen van deze stramienplannen met velden van respectievelijk 6,0 x 16,3 en 6,0 x 13,05 meter, kan het aantal parkeerplaatsen op de relatief smalle plot gemaximaliseerd worden.

Alle overige toegepaste stalen elementen, zoals trappen, spijlenhekwerken, windverbanden alsmede de fietsenstalling, zijn thermisch verzinkt. De boutverbindingen, droge bouwmethode en de eenduidige standaard maatvoering maakt hergebruik als geheel of in gedeelten eenvoudig en haalbaar. Deze flexibele parkeeroplossing vormt de basis van het concept EZ park. Het gebouw is geschikt om bijna volledig hergebruikt te worden op een andere locatie. De staalconstructie wordt op de bouwplaats geassembleerd, wat resulteert in een snelle en eenvoudige bouwmethodiek. Hiermee is het gebouw op de WUR duurzaam en toekomstbestendig.

Er is gekozen voor volledig thermisch verzinken vanwege de functionele kwaliteiten van de thermische zinklaag. De staalconstructie moet volledig worden beschermd tegen het buitenklimaat; het optimaliseren van de levensduur door thermisch verzinken is een logische keuze. Deze levensduur is gemaximaliseerd door een dikkere zinklaag toe te passen dan noodzakelijk, waarmee zelfs demontage en hergebruik (al dan niet op een andere locatie) mogelijk wordt. Het thermisch verzinken geeft het gebouw een onderhoudsvrij karakter, wat ideaal is in combinatie met de sterk begroeide gevels.

Deze begroeiing komt optimaal tot z'n recht door het contrasterende, robuuste karakter van de thermisch verzinkte staalconstructie, met een bouwprincipe waarbij ruwbouw = afbouw. Het integreren van de afbouw in hetzelfde montageproces als de ruwbouw, beperkt het benodigde materiaal en materieel en versnelt de bouwtijd. Zodoende was thermisch verzinken niet alleen een duurzame keuze op basis van levensduur, maar beperkte het op verschillende niveaus de milieubelasting van het bouwproject.

De parkeergarage bestaat uit een slim, innovatief en circulair gebouwconcept: modulair, flexibel, demontabel, uitbreidbaar, verplaatsbaar en toekomstbestendig. Er is sprake van een intelligent ontwerp met een grote mate van repetitie dat snel en efficient bouwen mogelijk maakt. De standaard gemaatvoerde elementen zijn relatief klein en zijn in het gehele gebouw toepasbaar. Wijzigingen, uitbreidingen, demontage, hergebruik recyclebaarheid (beton) en upcyclebaarheid (staal) zijn hierdoor mogelijk. De rationele structuur en materiaalkeuze vormen de basis voor een nagenoeg onderhoudsvrij gebouw dat meerdere functies kan herbergt. Klimaatadaptatie is vormgegeven door volledig begroeide gevels.

De compacte oplossing, gebruik makend van natuurlijke ventilatie, reduceert materiaal- en energiegebruik. De grote mate van standaardisatie, repetitie en droge verbindingen zorgt voor kleine elementen die gemakkelijk, snel en efficient te plaatsen en te demonteren zijn. In de exploitatiefase is het energiegebruik zeer laag door het ontbreken van ventilatiesystemen (natuurlijke ventilatie door een open gevel) en LED verlichting op oa bewegingsmelders. Zonnepanelen / PV panelen zijn gemakkelijk te plaatsen op het dak of aan de gevel. De 80 oplaadpunten voor electrische auto's en de fietsenstalling faciliteren en stimuleren duurzame mobiliteit.

Functioneel verzinken

 
OPDRACHTGEVER:
Kadans Science Partner (NL) 
 
HOOFDAANNEMER:
EZ Park / Stam en de Koning bv (NL) 
 
STAALBOUWER:
Voortman Steel Construction (NL) 
 
ARCHITECT:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs
 
STUDIEBUREAU:
Verhoeven Leenders (NL) 
 
BOUWTIJD:
2020 
 
FOTOGRAAF:
EZ Park