Parkeergarage DPD Westfields

Het constructief ontwerp van de parkeergarage is gebaseerd op een stramienplan opgebouwd uit velden van 5,0 x 16,0 meter. In totaal bestaat de garage uit twee gekoppelde parkeereenheden (parkeervak – parkeerweg – parkeervak) van elk 16 meter diep en een naastgelegen hellingbaan. Direct naast de parkeergarage bevindt zich het hoofdtrappenhuis met een lift en een aantal facilitaire ruimten. Het hoofdtrappenhuis wordt met een stalen brug verbonden met de glazen vliesgevel die naar de kantoren en uiteindelijk het depot leidt.

Alle stalen elementen in de parkeergarage zijn thermisch verzinkt. Het betreft de stalen onderdelen voor de hoofddraagconstructie met kolommen, liggers en windverbanden, het spijlenhekwerk dat als gevelelement zorgt voor een hoge mate van transparantie naar de omgeving en natuurlijke ventilatie mogelijk maakt en de vrijdragende stalen trappen. Het hoofdtrappenhuis en de aangrenzende voetgangersbrug zijn vervaardigd in thermisch verzinkt staal en aanvullend gepoedercoat op kleur.

Het gebouw is opgebouwd uit standaard elementen van staal en beton die op de bouwplaats worden geassembleerd, wat resulteert in een snelle en eenvoudige bouwmethodiek. De hoofddraagconstructie, bestaande uit thermisch verzinkt stalen kolommen en liggers, vormt de basis voor het drie verdiepingen tellende gebouw. Tussen de liggers zijn betonnen TT-plaatvloeren geplaatst, welke de kolomvrije overspanning van 16 meter mogelijk maken. Hierdoor kan de meest optimale parkeeroplossing gerealiseerd worden. Benodigde stabiliteitsvoorzieningen in de vorm van windverbanden bevinden zich ook tussen de kolommen in de gevel en tevens naast de hellingbaan, zodat geen parkeerplaatsen verloren gaan. Door de ribben van de TT-platen ter plaatse van de oplegging verjongd uit te voeren, kan de bruto verdiepingshoogte van de eerste verdieping worden beperkt tot slechts 2,9 meter, wat een positieve doorwerking heeft op dimensies van liggers, kolommen, fundering en palen.

Een innovatief aspect van het parkeergebouw voor DPD is de recyclebaarheid van de hele parkeergarage. Deze flexibele parkeeroplossing vormt de basis van het concept EZ park. Het gebouw is geschikt om bijna volledig hergebruikt te worden op een andere locatie. Door het modulaire systeem kan dit zelfs ook in een andere vorm, samenstelling of gedeeltelijk. EZ park is zodoende geschikt voor tijdelijk en definitief gebruik, eenvoudig te faseren of kan in de toekomst worden uitgebreid. De boutverbindingen, droge bouwmethode en de eenduidige standaard maatvoering maakt hergebruik als geheel of in gedeelten eenvoudig en haalbaar.

De staalconstructie moet volledig worden beschermd tegen het buitenklimaat. Met thermisch verzinken is gekozen voor een industrieel en robuust karakter, met een bouwprincipe waarbij ruwbouw = afbouw. Het gebouw is per stramien van 16 meter opgetrokken. De montage van de verschillende elementen (staalconstructie, trappen, betonvloeren en hekwerken) volgden elkaar aansluitend op. Het meenemen van de afbouw (hekwerken) in hetzelfde montageproces als ruwbouw (constructie) beperkte het benodigde materiaal en materieel. Daar komt bij dat het bij deze bouwmethodiek eventueel mogelijk is om een deel van het gebouw eerder in gebruik te nemen, terwijl het laatste deel wordt afgebouwd. De totale montagetijd van de staalconstructie bedraagt slechts 8 weken.

Zodoende was thermisch verzinken niet alleen een duurzame keuze op basis van levensduur, maar beperkte het op verschillende niveaus de milieubelasting van het bouwproject. Er is gekozen voor thermisch verzinken zodat de de gewenste levensduur van het gebouw gehaald kan worden. Hiermee wordt eveneens demontage en hergebruik op een andere locatie mogelijk, wat een integraal onderdeel vormt van het EZ Park concept.

De parkeergarage bestaat uit een slim, innovatief en circulair gebouwconcept: modulair, flexibel, demontabel, uitbreidbaar, verplaatsbaar en toekomstbestendig. Er is sprake van een intelligent ontwerp met een grote mate van repetitie dat snel en efficient bouwen mogelijk maakt. De standaard gemaatvoerde elementen zijn relatief klein en zijn in het gehele gebouw toepasbaar. Wijzigingen, uitbreidingen, demontage, hergebruik recyclebaarheid (beton) en upcyclebaarheid (staal) zijn hierdoor mogelijk. De rationele structuur, de verhoogde 1e bouwlaag en materiaalkeuze vormen de basis voor een nagenoeg onderhoudsvrij gebouw dat meerdere functies kan herbergen.

De compacte oplossing, gebruik makend van natuurlijke ventilatie, reduceert materiaal- en energiegebruik. De grote mate van standaardisatie, repetitie en droge verbindingen zorgt voor kleine elementen die gemakkelijk, snel en efficient te plaatsen en te demonteren zijn. In de exploitatiefase is het energiegebruik zeer laag door het ontbreken van ventilatiesystemen (natuurlijke ventilatie door een open gevel) en LED verlichting op oa bewegingsmelders.

Functioneel verzinken

OPDRACHTGEVER:
DPD Nederland BV (NL) 
 
HOOFDAANNEMER:
EZ Park / Stam en de Koning bv (NL)
 
STAALBOUWER:
Voortman Steel Construction (NL) 
 
ARCHITECT:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs
 
STUDIEBUREAU:
Verhoeven Leenders (NL) 
 
BOUWTIJD:
2019 
 
FOTOGRAAF:
Voortman Steel Construction / EZPark