Otto Van Dijk Woonhuis

Thermisch verzinken in het Land van Maas en Waal

Het planvoorstel houdt in het bestaande woonhuis te behouden (als een van de weinige historische bebouwingen aan deze straat) en te renoveren en d.m.v. uitbreidingen het gewenste programma van eisen te realiseren. Het architectuurconcept gaat uit om het bestaande woonuis zodanig te herschikken en te oriënteren op het prachitge Maas en Waalse achterliggende landschap en daarmede zich enigszins "af te keren" van de recentelijk nieuw ontwikelde woonwijk aan dezelfde straat. De renovatie van het bestaande huis had tot doel het bestaande huis te ontdoen van al te historiserende wijzigingen die het sinds de zeventiger jaren heeft ondergaan, en een samenhang te creëren tussen bestaand en nieuw. 

Zo verkreeg deze kleine boerderij in het Maas en Waalse dorpje Fuiflijk een drietal uitbreidingen met allen een eigen specifieke functie en uitstraling. 

Vanweg de terughoudend gewenste uitstraling en wens om aan te passen aan het bestaande woonhuis, werd het uitgangspunt gekozen om iedere vleugel anders te materialiseren met zeer duurzame natuurlijke materialen in hun eigen kleurstelling. Het lessenaarsdak van de woonvleugel werd voorzien ven een zinken felsbanendak h.o.h; 300 mm en werde als "bindend" materiaal, binnen en buiten: diverse houtsoorten en houttoepassingen erwerkt en alle staalconstructies uitgevoerd in een in het zicht blijvende thermisch verzinkte uitvoering. 

Opdrachtgever:
Fam. De Vries
 
Hoofdaannemer:
Kuijpers, Heteren (NL)
 
Staalbouwer:
Bemaco, Gendt (NL)
 
Architect:
Otto van Dijk, Horssen (NL)
 
Studiebureau:
Ingenieursbureau Heim de Heer, Velp (NL)
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
Otto van Dijk