Nieuwbouw circulaire brandweerkazerne Harlingen en Surhuisterveen

‘Re-duce, re-use en re-cycle’ en ‘droog bouwen’ zijn de belangrijkste circulaire uitgangspunten voor dit project. 

De nieuwe brandweerkazernes van Harlingen en Surhuisterveen bestaan uit een demontabel staalskelet voorzien van prefab houtskeletbouw buitengevels met demontabele buitenkozijnen en gevelbekleding van ‘Burned Wood’. De materialisatie bestaat veelal uit cradle-to-cradle materialen of ‘groene’ materialen, welke in de toekomst te hergebruiken of te recyclen zijn en daarmee volledig passen binnen de circulaire doelstelling. Door de materialen te leveren met een terugname garantie van de leverancier en deze zorgvuldig te documenteren, krijgen de materialen een identiteit. Het resultaat is een ‘nul op de meter’ kazerne: zo circulair mogelijk, gasloos en met gebruik van demontabele en hergebruikte materialen.

Zowel de constructie, de materialen als de installatie in de nieuwe kazerne ademt nu circulariteit. De kazerne is bijvoorbeeld flexibel gebouwd waardoor het in de toekomst ook voor andere functies zou kunnen dienen. Componenten in de constructie zijn eenvoudig demontabel.

Re-duce, re-cycle en re-use vormen belangrijke speerpunten voor het ontwerp. In die optiek is de thermische verzinkte constructie optimaal verduurzaamd tegen corrosie en daarmee uiterst geschikt voor hergebruik in de toekomst. Indien de staalconstructie van een poedercoating was voorzien is dit minder het geval en zal het staal ontdaan moeten worden van de kleurcoating bij hergebruik, wat weer extra energie vraagt.

Esthetisch gezien past de thermisch verzinkte constructie heel goed bij het sobere, doelmatige en stoere karakter van de brandweerkazernes.  De thermisch verzinkte behandeling van de constructie verbeeldt tevens de ambitie van circulair bouwen, waarin we bewust kiezen om de ‘natuurlijke’ uitstraling van de gebruikte materialen te behouden.

 Esthetisch verzinken

OPDRACHTGEVER:
Veiligheidsregio Fryslân (NL)
 
HOOFDAANNEMER:
Bouwbedrijf Jelle Bruinsma BV / Bouwbedrijf Tamminga (NL)
 
STAALBOUWER:
Visser Konstruktie Veenwouden / Bijkon staal en systeembouw B.V.(NL) 
 
ARCHITECT:
JOUS architecten (NL)
 
STUDIEBUREAU:
Goudstikker de Vries (NL)
 
BOUWTIJD:
2020 / 2019
 
FOTOGRAAF:
Gerard van Beek Fotografie