Melopee

Het stadsgebouw Melopee, aan de Oude Dokken in Gent, verwijst naar het gelijknamige gedicht van de Antwerpse dichter Paul van Ostaijen. Opvallend aan Melopee is de groene buitenkamer: een raster van verzinkt staal waar weelderig groen straks zijn weg zal vinden.

Het woord zelf betekent ook 'klankgedicht' en sluit aan bij de muzische pedagogiek van de basisschool. Dit nieuwe gebouw, een project van XDGA en studiebureaus Ney & Partners en Boydens, omvat een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een wijksporthal en basisschool De Wonderfluit.

De wijze van verzinking gebeurde in nauw overleg tussen XDGA en metaalbouwer Dugardein-De Sutter en de betrokken verzinkerij. Laat dit nu net een schoolvoorbeeld zijn van de filosofie waarachter Zeker Zink zich zet. Cruciaal hierbij is de dialoog tussen voorschrijver, uitvoerder en verzinker als instrument om zekerheid van kwaliteit te garanderen en zo te voldoen aan de gekoesterde verwachtingen.

"Het concept van de open buitenkamer met de speelplaatsen is ontstaan omdat de site te klein was voor het programma dat de bouwheer wilde realiseren. We konden geen klassieke school bouwen in de beschikbare binnenruimte. We hebben diverse modellen onderzocht, waaronder een speelruimte op het dak. Uiteindelijk kozen we voor een compact schoolgebouw dat zich als een rationele rechthoekige doos van 40m x 30m aan de oostkant van de site situeert. Hierdoor kwam er ruimte vrij aan de waterkant waarbij we de maximale vrije bouwhoogte van 20m hebben benut. Het was van in het begin duidelijk dat we op het gelijkvloers over onvoldoende ruimte zouden beschikken voor de speelplaats. De oplossing zat in het stapelen van de verschillende speelplaatsen, wat vanzelf leidde tot de keuze voor een open draagstructuur.

De compactheid van het schoolgebouw leidt ertoe dat de klassen en de sporthal zich op verschillende niveaus bevinden. We wilden vermijden dat de leerlingen en de gebruikers van de sporthal zich voortdurend via de binnentrap van het éne niveau naar het andere zouden verplaatsen. Het stapelen zorgt ervoor dat de speelplaatsen zich op hetzelfde niveau situeren als de klassen. Zowel de kleuters op het eerste, als de leerlingen van de lagere school op de tweede verdieping en de gebruikers van de sporthal op de derde verdieping kunnen op hun "eigen niveau" circuleren door gebruik te maken van de deuren die toegang verlenen tot de buitenkamer."

Keuze voor staal

"Naast de evidente economische reden van snel en licht bouwen; is er ook de openheid van het geheel, waardoor het gebouw als het ware versmelt met de schoonheid van de waterkant. We wilden een grote mate van slankheid creëren voor de buitenkamer om te openheid te vrijwaren en het visuele contact met het water te versterken."

keuze voor thermisch verzinkt staal

XDGA kiest zowel voor structuren als voor de afwerking het liefst voor "echte" materialen waarbij we zo weinig mogelijk verstoppen. We vermijden -indien mogelijk- "kunstmatige" ingrepen die de eigenheid van materialen verbergen. Zo is bijvoorbeeld het aluminium enkel geanodiseerd in plaats van gelakt. In feite beschouwen wij verzinkt staal als het equivalent van ter plaatse gestort beton, het is een soort ruwbouwmateriaal dat unieke en interessante resultaten oplevert op voorwaarde dat de nodige aandacht wordt besteed aan de uitvoering en detaillering.


 

JURYMOTIVATIE

Opvallend aan Melopee is de groene buitenkamer: een raster van verzinkt staal langs waar weelderig groen straks zijn weg zal vinden. De staalconstructie creëert een gevoel  van slankheid voor de buitenkamer om te openheid te vrijwaren en het visuele contact met het water te versterken. Verzinkt staal is een soort ruwbouwmateriaal dat unieke en interessante resultaten oplevert op voorwaarde dat de nodige aandacht wordt besteed aan uitvoering en detaillering, wat hier zeker het geval is.

Esthetisch verzinken

OPDRACHTGEVER:
SOGENT (B)
 
HOOFDAANNEMER:
BAM interbuild (B)
 
STAALBOUWER:
Dugardein - de Sutter (B)
 
ARCHITECT:
Xaveer de Geyter Architects (B)
 
STUDIEBUREAU:
Ney & Partners (B)
Boydens Engineering (B)
 
BOUWTIJD:
2019
 
FOTOGRAAF:
Maité Thijssen / Maxime Delvaux
Laureaat BTTV 2021
ZEKER ZINK - februari 2020

ZEKER ZINK - februari 2020

Melopee, een verzinkt gedicht

Veel leesgenot!