Liedtspark

De Ravelijn aan het Liedtspark is één van de zeldzame overblijfselen van Oudenaarde als strategische vestingstad. 

De Ravelijn aan het Liedtspark is één van de zeldzame overblijfselen van Oudenaarde als strategische vestingstad.  Andere overblijfselen werden in de loop der tijd gesloopt en/of geëgaliseerd. De Ravelijn was oorspronkelijk aan alle zijden omgeven door water en er was nog weinig zichtbaar van deze historische verdedigingsconstructie. Heel veel bomen waren in slechte staat, takken waren afgebroken en een aantal bomen waren dood. Met het nieuwe ontwerp werd gezocht naar een hedendaagse combinatie tussen de parkachtige structuur en de historische gegevens zonder aan reconstructie van de geschiedenis te doen. De uitgraving van de oorspronkelijke omwalling werd gerelateerd aan het archeologische onderzoek dat ter plaatse gebeurde. 

De bestaande toegang via de Gevaertsdreef werd verplaatst naar
de oost-west-as, hierdoor is een verbinding ontstaan langs de (deels) opengelegde historische watergracht tussen het Gentiel Entheunisplein en de Gevaertsdreef. Om deze nieuwe toegang mogelijk te maken werd in het verlengde van de buurtparking een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug geplaatst.

Voor de constructie van deze brug werd gebruik gemaakt van 3 grote stalen I liggers die samen met de betonnen plaat de structuur van de brug vormen, hiertoe werden de I liggers voorzien van deuvels die mee ingestort werden.  

De 3 liggers werden vooraf gebogen om in uiteindelijke toestand een horizontaal vlak te bekomen, zonder zichtbare doorbuiging

De drie liggers werden aan de onderzijde bekleed met een gepolijste INOX bekleding die de waterspiegel reflecteert.

De volledige staalconstructie is thermisch verzinkt omwille van de duurzame corrosiebescherming, de zichtbare delen van de staalconstructie werden hierna voorzien van een poedercoating.

Opdrachtgever:

Stad Oudenaarde (B) 

 
Hoofdaannemer:
Wannijn, Kluisbergen (B)
 
Staalbouwer:

DVD-Metaal, OUdenaarde (B)

 
Architect:
Abscis Architecten, Sint-Denijs-Westrem (B)
 
Studiebureau:
Studiebureau Norbert Provoost, Sint-Amandsberg (B)
 
Bouwtijd:
Februari 2016
 
Fotograaf:

Inge Claessens