Floating Farm Dairy

Door het proces van schaalvergroting en automatisering van havenactiviteiten verschuift de haven naar het westen van de stad. De grens tussen haven en stad schuift mee. 


De terugloop van havenactiviteiten in de Merwehaven genereert zodoende ruimte voor de vestiging van woningbouw en bijgaande stedelijke functies.

 De economie van de haven en daarbij horende dynamiek verdwijnt uit de havenbekkens en het oorspronkelijke contrast tussen het relatief rustig woonlandschap en het dynamisch werklandschap van de haven draait 180 graden om. De havenbekkens van de Merwehaven dreigen open en lege ruimtes te worden in een verdicht stadslandschap van de Merwe- en Vierhavengebied. Met de Floating Farm Dairy hervinden deze prachtige maar langzaam verweesde stadsruimtes hun functie en betekenis door de introductie van stadslandbouw.

Floating Farm Dairy produceert, verwerkt en distribueert melkproducten in de stad, dichtbij haar consumenten. Het brengt de producent en consument dichter bij elkaar, waarmee het bijdrage levert aan korte aanvoerlijnen en het voedselbewustzijn van inwoners. Stedelijke reststromen worden opgewaardeerd van restproduct. Onder andere bierborstel en gemaaid gras uit De Kuip maken onderdeel uit van het menu voor de koeien. Het vermindert de stedelijke reststromen en vormt een bijzonder efficiënte vorm van voedselproductie. Floating Farm Dairy is een eerste stap naar een Foodstrip van drijvende boerderijen, waarin een breder scala aan voedselproductie vertegenwoordigd zal gaan worden.

Een agrarisch gebouw op basis van nautische principes is leidmotief van het ontwerp. Organisatie, structurele principes en materiaalgebruik zijn gebaseerd op drijfvermogen en stabiliteit. Resultaat is een gestapelde organisatie waarbij de zwaarste bouw- en technische componenten in de onderbouw zijn geplaatst en de significante, transparante en open functies in de zo licht mogelijk gedimensioneerde bovenbouw zijn ondergebracht. Dit leidt tot een gevelstapeling van beton, naar translucent polycarbonaat, naar geheel open.

De Floating Farm Dairy is een logisch gestapelde structuur waarin technische installaties en opslag, verwerking en productie zijn samengevoegd. In drie samengestelde betonpontons huist de productie van zacht fruit (ingrediënt voor yoghurt), regenwater- en vuilwater verwerking en aanvullende installaties. Op de bovenliggende fabrieksvloer zijn de zuivelverwerking, voerkeuken, mestverwerking en detailhandel gesitueerd. De overdekte koeientuin met plaats voor veertig Maas-Rijn-IJssel koeien ondersteund door mest- en melkrobot en verschillende functies met betrekking tot dierenwelzijn, zoals groenkolommen die voor verkoeling zorgen. De uitkragende vloeren en dak articuleren het gestapelde programma en vormen de dragers van de architectuur. De koeien kunnen naar wens een weide op de kade betreden.

Een tweetal galerijen rondom de stal en fabrieksvloer -verticaal verbonden door middel van twee loopbruggen- rijgen de diverse evocatieve ruimten aaneen tot een educatieve route. Deze maakt de werking van de Floating Farm Dairy inzichtelijk zonder het bedrijfsproces te hinderen. Voerhekken rondom de stal en glazen wanden rondom de zuivelverwerking faciliteren de zintuiglijke ervaring van de bezoeker. Voer-, melk- en mestverwerking zijn tot een efficiënt en circulair logistiek systeem georganiseerd, wat de stapeling van deze unieke programmacombinatie uitvoerbaar maakt.

De Floating Farm is een primeur als het gaat om gebouwtypologie; namelijk een boerderij die geheel is samengesteld op basis van nautische principes.

Hij is dan ook gesitueerd in de Merwe-Vier havens, een van de stadshavens van Rotterdam. De constructieve opbouw bovenop het betonnen drijflichaam (grotendeels open uitgevoerd) bestaat uit fabrieksmatig vervaardigde prefab kolommen, liggers, trappenen vloerelementendie onderling met bouten aan elkaar verbonden worden. Voordeel die deze bouwmethodiek met zich meebrengt is een korte bouwtijd, beperkt gewicht, grote uitkragingen en maatwerk. 

Voor de constructie is de keuze gevallen op thermisch verzinkt staal vanwege de klimatologische condities van de locatie (Rotterdamse haven) De relatieve vochtigheid, zeeklimaat (chlorides) en anderzijds mogelijke milieuverontreinigende stoffen in de atmosfeer maken dat het de atmosferische corrosie voor deze plek in zogenaamde corrosieklasse C4 valt.

Functioneel verzinken

OPDRACHTGEVER:
Floating Farm Holding BV (NL)
 
HOOFDAANNEMER:
Reytec Innovation Projects (NL)
 
STAALBOUWER:
Siem Steur (NL) 
 
ARCHITECT:
GOLDSMITH.COMPANY (NL) 
 
STUDIEBUREAU:
Bartels Vedder, Alcomtec (NL)
 
BOUWTIJD:
2019
 
FOTOGRAAF:
Ruben Dario Kleimeer