Fiets- en voetgangersbrug Brëge

De nieuwe brug vervangt een eerder, die door gebruikers als obstakel werd ervaren

Vooral de trapvorm speelde daarbij een rol. Ook liet de kwaliteit van gebruikte materialen te wensen over. Het ontwerp voor een nieuwe brug zou aan minstens 3 voorwaarden moeten voldoen: 

1. Functioneel: 

  • lage helling, geen trappen
  • voor kinderen op fietsen, maar ook voor ouderen met rollator

2. Esthetisch

  • een brug die past in het groene gebied van het nijdijp die het beoogde parkachtige beeld kan versterken

3. Duurzaam:

  • een brug die weinig onderhoud zou vergen, opgebouwd uit goede en bestendige materialen en zorgvuldig gedetailleerd

In de uitwerking heeft dat geleid tot een gebogen vorm, bestaande uit onder- en bovenboog. De eerste vanaf de waterlijn, de tweede vanaf de bovenkant van het talud. Op deze manier kon een vloeiende overgang van en naar de brug worden bewerkstelligd. Het aenzicht verbeeldt een waaiervorm in hout met vensters op het nijdjip. Gevangqn in een zilveren kader van thermisch vezinkt staal, waarvan de specifieke detaillering een fragiele lijst vormt langs onder- en bovenrand. Daarbij is ook de verlichting geïntegreerd - diepliggende / afgeschermde leds vormen een eenheid met de vorm, zijn gekoppeld aan de openbare straatverlichting en bovendien vandaal-bestendig.

De weerspiegeling in het water accentueert overdag de gebogen vorm en de lichte houtkleur. Ook speelt de transparante schaduwvorm op water (en gras) een rol terwijl bij avond dooÍ verlichti0g en contrast een soort lampion-effect onstaat.

Opdrachtgever:
Pleatslik Belang Grou, Grou (NL)
 
Hoofdaannemer:
Gezamenlijke Grouster Aannemers, Grou (NL)
 
Staalbouwer:
Gebr. Smeding, Grou / Pikmeer Kruisers, Grou (NL)
 
Architect:
Hofstra - Douma, Grou (NL)
 
Studiebureau:
Ingenieursbureau van der Veen, Grou (NL)
 
Bouwtijd:
augustus 2013
 
Fotograaf:
Rein Hofstra