Equans - Pryme Rotterdam

Omzetten van plastic afval door middel van een pyrolyseproces in herbruikbare oliën

Project ingediend door Ferris

Op locatie Plant ONE - Rotterdam wordt een pilotplant gebouwd door Pryme [CCT]. Op deze locatie zal op basis van een innovatieve technologie plastic afval  door middel van een pyrolyseproces omgezet worden in herbruikbare oliën.

Het gebouw bestaat uit 3 grote onderdelen. Naast een gesloten ruimte waarin de belangrijkste extruders opgesteld staan is er een open structuur met hierin aansluitende proces installaties en een ondersteunende structuur voor de modulaire energievoorziening.

Het key-woord voor dit project is sustainability; dit zowel wat betreft het uiteindelijke productieproces maar ook ten aanzien van het gebouw en met name de conservering van de dragende structuur.

De uitdaging voor de bouw van deze constructie was behoudens de complexiteit en planning ook de beperking in ontvangen info ten aanzien van basic engineering. Gelet op de voortschrijdende procesengineering en het gegeven dat berekening in een niet direct toepasbaar formaat werden aangeleverd, verplichtte Ferris de gehele engineering in eigen hand te nemen. Hier konden onze ingenieurs excelleren in het ontwerpen van een duurzaam gebouw. Zo werd er tot 80 ton bespaard ten opzichte van het basisontwerp, werden verbindingen geoptimaliseerd en werden, in functie van de afmetingen van het zinkbad grotere delen als lasgeheel ontworpen.

Op basis van een integrale montageplanning werd voor de engineering en productie een uitgebreide en strikte fasering opgezet. Ook hierbij werd de “just in time” aanlevering toegepast waarbij de planningsafspraken met de verzinkerij cruciaal waren. Tevens vond hier een tussentijdse opslag plaats waardoor logistiek afroepen binnen de 24 uur ingevuld konden worden en onnodige ritten en/of bijkomende logistieke handelingen vermeden.

Met een totale doorlooptijd van net geen 6 maanden voor staalconstructie werd de planning van dit project gerespecteerd.

Nadat in juni 2022 de hoofdstructuur werd overgedragen aan de mechanical contractor werden in 3 opeenvolgende fases nog 30 ton extra supports geplaatst. Ook hier bewees de toepassing van thermisch verzinkt staal zijn voordeel: het aanboren kon eenvoudig en mits een beperkte nabehandeling van de boorgaten bleef de kwaliteit van de conservering gewaarborgd.

Toepassing van thermisch verzinkt staal gaf als bijkomend voordeel dat na constructie geen bijkomende tijd verloren ging aan touch up en de nadien geplaatste mechanical- en ENI installatie zonder extreme beschadigingen aan hoofdstructuur geïnstalleerd konden worden.

Wetende dat verzinken de meest duurzame wijze van conserveren is, is dit project qua concept, procestechniek en uitvoering perfect in evenwicht.

Functioneel verzinken

OPDRACHTGEVER:
Equans Grimbergen [B] 
 
HOOFDAANNEMER:
 
 
STAALBOUWER:
Ferris (B) 
 
ARCHITECT:
 
 
STUDIEBUREAU:
Tractebel engineering (basic engineering) (B)
Stabilogics - Stabetek (detail en re-engineering) (B) 
 
BOUWTIJD:
2022 
 
FOTOGRAAF:
Peter van den Bruele [Ferris]