Extensiestijlen voor bestaande leuningen

High Flex-Ing. : Extentiestijlen voor het verhogen van bestaande leuningen

De extentiestijl zorgt voor een verhoging van een bestaande leuning zonder de bestaande leuningen aan te passen.

De vorm is zodanig ontworpen dat het aan de bestaande leuningen kan gehaakt worden om eenvoudig te monteren en te bevestigen zonder laswerk maar d.m.v. standaard bevestigingmiddel.

De stijlen bevatten gaten die kunnen benut worden om de leuningen te sluiten d.m.v. netten, gaas of platen.

Bovenaan is er een grotere opening voorzien die wordt gebruikt voor het aanbrengen van een nieuwe bovenregel, bestaande uit een metalen buis, stalen of kunststoffen kabel of ketting.

De vorm wordt bepaald a.d.h.v. de afmetingen van het bestaande leuningtype en de gewenste hoogte. De nieuwe bovenregel wordt in een lijn weg van de bestaande leuning geplaatst.

De bestaande leuningen zijn berekend en bepaald om een voorziene kracht op te vangen op de oorspronkelijk voorziene hoogte. Door de nieuwe bovenregel buiten de bestaande bovenregel te plaatsen worden de krachten nog steeds door de oorspronkelijke leuning, tegen de oorspronkelijke bovenregel opgevangen. De nieuwe bovenregel zorgt voor een bijkomende bescherming tegen het vallen over de leuning maar dient de eerste schok niet op te vangen. De oorspronkelijke bovenregel is bovendien nog steeds bruikbaar zoals oorspronkelijk voorzien en wat vlg. de geldende normen noodzakelijk is.

De verhoging dmv extentiestijl vormt geen obstakels op de bestaande bovenregel. 

Door de keuze voor thermisch verzinken kunnen de onderdelen gemakkelijk in elkaar geschoven worden zonder beschadiging van de oppervlaktebehandeling wat met traditionele coating onmogelijk zou zijn.

Functioneel verzinken

 
OPDRACHTGEVER:
Total Raffinaderij  (B)
 
HOOFDAANNEMER:
/
 
STAALBOUWER:
Real Corporation (B)
 
ARCHITECT:
/
 
STUDIEBUREAU:
Flex-Ing. (B)
 
BOUWTIJD:
2020
 
FOTOGRAAF:
Real Corporation