Eef Kamerbeek Atletiekcentrum

Realisatie nieuwe atletiekaccommodatie

In Stadspark De Karpen ligt sportpark De Hondsheuvels. Een onderdeel van het sportpark vormt de atletiekaccommodatie. De realisatie van een nieuwe atletiekaccommodatie naast de baan heeft een tweeledig doel:
In eerste instantie het doorvoeren van een kwaliteitsimpuls aan de infrastructuur rondom de atletiekbaan. Door die impuls wordt er een functionele en kwalitatief hoogwaardige accommodatie gecreëerd, die naast de dagelijkse atletiektrainingen ook de organisatie van grotere sportactiviteiten en aansprekende atletiek evenementen mogelijk maakt.

De accommodatie beschikt over diverse multifunctionele ruimten en voorziet in een nieuwe tribune, die als een overdekt balkon aan de bouwmassa hangt en vanuit iedere zitplaats een maximaal uitzicht geeft over de atletiekbaan. De tribune fungeert tevens als terras en doorloop bij wedstrijden en evenementen. Op de begane grond geeft de tribune een droogloop, die door de atleten gebruikt kan worden om bij slecht weer overdekt te kunnen trainen.

Verder biedt de accommodatie naast het secretariaat, instructielokaal, fitnessruimte, berging en kleedvoorziening voor de Eindhovense Atletiek, ook onderdak aan de kantoren van Sportbedrijf De Karpen, het bureau van de stichting Marathon Eindhoven, een buitenschoolse opvanglocatie van Korein Kinderplein, de horecavoorzienig voor studentenvoetbalvereniging Pusphaira en een paramedisch centrum (fysiotherapie, podotherapie, osteopathie), waardoor aan de relatie tussen het sportpark en de omliggende wijken een impuls wordt gegeven.
Het totale gebouw is ongeveer 100 meter lang en 15 meter breed. Het ligt aan één kant aan de atletiekbaan (tribune) en komt aan de entreezijde uit op een plein, dat als dagelijkse ontmoetingsplek, maar ook bij grotere sportactiviteiten bruikbaar is.

Het sportgebouw is ontwikkeld samen met de eindgebruikers in een maandelijks ontwerpoverleg. Voor het duurzaam bouwen wordt de basislijst Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw van het SRE toegepast. Voor dit sportgebouw hebben we voor de verwarming en koeling een bronsysteem van Warmte Koude Opslag met warmtepomp toegepast, waardoor het energiegebruik omlaag schiet. En wordt ervoor het dak een sedumdak gebruikt, zodat de waterhuishouding hetzelfde blijft als voor de nieuwe bebouwing.

Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven (NL)
 
Hoofdaannemer:
Aannemersbedrijf H. van Rijswijck BV (NL)
 
Staalbouwer:
-
 
Architect:
Spierings & Swart Architectenbureau (NL)
 
Studiebureau:
Archimedes Bouwadvies, Eindhoven (NL)
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
Spierings & Swart Architectenbureau