Entreeluifels Tweede Coentunnel

Zo’n tien tot vijftien meter ten oosten van de huidige Coentunnel wordt de Tweede Coentunnel gebouwd

Deze bestaat uit in totaal vijf rijstroken, verdeeld over twee asymmetrische tunnelbuizen. De oostelijke buis heeft een capaciteit van drie vaste rijstroken in noordelijke richting (Amsterdam-Zaandam). De westelijke buis biedt ruimte aan twee wisselstroken die, al naar gelang de noodzaak, van rijrichting kunnen veranderen.
Evenals de huidige Coentunnel behoort de Tweede Coentunnel tot de ‘categorie 1’ tunnels. Dit houdt in dat er enkele beperkingen zijn met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo mogen er geen LPG-tankwagens door de tunnel rijden. Tankwagens met benzine en dieselolie zijn wél toegestaan.

Vier tunnelelementen
De Tweede Coentunnel is net als zijn voorganger een afzinktunnel. Het gesloten gedeelte van de tunnel bestaat uit vier afzinkelelementen van elk ca. 180 meter lengte. Deze elementen worden vervaardigd in een bouwdok nabij Barendrecht. Van daaruit worden zij via de Nieuwe Maas, de Noordzee en het Noordzeekanaal naar de afzinklocatie gevaren. Daar worden zij op de centimeter nauwkeurig op hun plaats gebracht. Om te voorkomen dat de werkzaamheden aan de Tweede Coentunnel ongewenste invloed uitoefent op de Eerste Coentunnel, wordt van te voren een robuuste scheidingswand van buispalen aangebracht.
Na het afzinken van de elementen bevindt het consortium zich echter nog niet in rustig vaarwater. Eén van de grootste uitdagingen die dan nog rest, is het integreren van de weg en de tunnel met de installaties. Alle communicatiesystemen, verkeerssignalering, ventilatiesystemen, etc. die hiertoe behoren, voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van tunnelveiligheid.

Wegen en kunstwerken
Om de Tweede Coentunnel aan te laten sluiten op de A8 en de A10, worden er diverse verbindingswegen gerealiseerd. Het Coenplein ondergaat een reconstructie en de viaducten op het traject worden aangepast op de nieuwe situatie. Bovendien worden er twee nieuwe kunstwerken bij gebouwd. Het is niet de techniek, maar de beperkte bouwtijd die dit gedeelte van het project complex maakt. En dan te bedenken dat er gewerkt wordt in een van de drukste gebieden van Nederland! De voorbereiding en logistiek van de werkzaamheden vormen daarom een cruciale factor in het slagen van het bouwproces.

De reden waarom voor het conserveringssysteem verzinken en coaten is gekozen is natuurlijk de uitstekende bescherming, garantiemogelijkheden en kleur die de ontwerper wenste.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Haarlem, Nieuwegein (NL)
 
Hoofdaannemer:
Coentunnel Construction vof (NL)
 
Staalbouwer:
Jos van den Bersselaar, Udenhout (NL)
 
Architect:
Quist Wintermans Architecten, Rotterdam (NL)
 
Studiebureau:
Coentunnel Construction vof i.s.m. Sophia Engineering Warmenhuizen (NL)
 
Bouwtijd:
april 2013
 
Fotograaf:
Ton Borsboom