Carport voor 7 sociale huurwoningen

Alle materialen waaruit de luifel is opgebouwd, werden gekozen om hun tektonische zuiverheid en hun materiële directheid

De kavel was een verademing binnen de eindeloze nevenschikking van individuele woningen in de omgeving. De overmaat, het open en groene karakter en de losse inplanting van een vervallen boerderijtje waren meteen ook het startpunt voor het ontwerp. Het volume van de zeven gelijkvloerse woningen wordt zo ver mogelijk teruggeplooid op het terrein en vormt de aangedikte grens tussen een smalle zone met individuele
tuinen en een groot collectief plein aan de straatzijde.
Een centrale luifel definieert hier een plek die dienst doet als carport en eveneens kan ingezet worden voor diverse gemeenschappelijke activiteiten. De ondiepe woningen zijn opgevat als een slimme enfilade van ruimtes. Gangen zijn overbodig, iedere ruimte baadt in het licht en elke woning heeft een evenwaardige relatie met tuin én plein. Het spel dat in het gevelbeeld ontstaat tussen de herhaling van dezelfde woning en de schijnbaar willekeurige afwisseling van rode baksteen, vezelcementplaat en de verspringende dakrand, karakteriseert de zeven woningen ondubbelzinnig als een samenhangend geheel. De structuur van de carport bestaat uit 8 T-vormige portieken in thermisch verzinkt staal, afgedekt met een houten balklaag en OSB-platen. De maatvoering van elk portiek is volledig afgestemd op de voertuigen: de asymmetrische opstelling van de kolom hindert niet bij het in- of uitrijden, noch bij het openen van het portier.

Opdrachtgever:
OCMW, Lummen (B)

Hoofdaannemer:
Regabouw, Wechelderzande (B)

Staalbouwer:
Laswerken NYS, Zonhoven (B)

Architect:
Architecten Broekx-Schiepers i.s.m. architect Peter Princen, architect Davy Stroobants, Hasselt (B)

Studiebureau:
AB Associates, Hasselt (B)

Oplevering:
januari 2013

Fotograaf:
Dennis Brebels