Cargill EBE

Het procesgebouw is opgetrokken rond een raffinagekolom met een hoogte van ruim 60 meter.

 De uitdaging voor de bouw van deze constructie van 5-ledig:

  • Beperkte montage ruimte binnen de bestaande productie omgeving
  • Complexe structuur van open en gesloten bouwdelen
  • Integratie van betonnen vloeren in gesloten bouwdelen
  • Meegaand plaatsen van productie equipment
  • Timing

Ferris ontving de opdracht op basis van een voorontwerp waarbij belangrijke bouwkundige en constructieve details nog ontbraken. Gelet op complexiteit van details, snelle bouwtijd en ook het feit dat na oplevering bepaalde zones moeilijk tot niet bereikbaar waren werd geopteerd voor thermisch verzinken van de constructie. Voor de detailengineering werd een strikte fasering opgezet waarbij, mede gelet op de beperkte lay-down area on site gewerkt werd vanuit het “just in time” principe voor aanlevering. Hierin speelde de doorlooptijden van conservering een belangrijke rol. Vrachten dienden aan te sluiten en stilstanden vermeden te worden. Dit laatste mede omdat gemonteerd werd met de torenkraan van de hoofdaannemer en ook hier een strak schema bestond qua beschikbaarheid. 

Met een totale doorlooptijd van net geen 6 maanden voor staalconstructie en civiel werd de planning van dit project gerespecteerd. Toepassing van gegalvaniseerd staal gaf als bijkomend voordeel dat na constructie geen bijkomende tijd verloren ging aan touch up en de nadien geplaatste mechanical- en ENI installatie zonder extreme beschadigingen aan hoofdstructuur geïnstalleerd konden worden.
Uiteindelijk werd begin februari 2018 de installatie opgestart en blijkt dat zowel concept als uitvoering van het gebouw aan eisen voldoen qua functionaliteit en onderhoudsvriendelijkheid.

ZEKER ZINK

 

OPDRACHTGEVER:
Cargill, Izegem (B)
 
HOOFDAANNEMER:
Alheembouw, Staden (B)
 
STAALBOUWER:
Ferris, Terneuzen (B)
 
ARCHITECT:
Fluor
 
STUDIEBUREAU:
Ferris/Duwi
 
BOUWTIJD:
2018
 
FOTOGRAAF:
Peter van den Bruele