Busoverkapping IJsei

Busstation met overkapping van 360m lengte

Aan de IJzijde van station Amsterdam Centraal wordt, in opdracht van de Gemeente Amsterdam, een nieuw busstation gebouwd. Dit busstation wordt voorzien van een overkapping die met zijn lengte van 360m moest aansluiten bij de al bestaande stationskappen. Door vertraging van de NoordZuidlijn moet de kap gefaseerd gebouwd worden. Inmiddels is driekwart gereed en in gebruik en is het eindresultaat al goed te beoordelen. De bouw van het deel boven de NoordZuidlijn volgt vanaf eind 2013. Het ontwerp van de kap kwam tot stand in een vruchtbare samenwerking tussen Benthem Crouwel Architekten en Movares. Movares verzorgde daarbij het constructieve ontwerp, opererend vanuit VOF De Ruijterkade, een samenwerkingsverband tussen Arcadis en Movares, die de engineering van het totale project verzorgde.
De constructie bestaat uit 900 mm hoge stalen bogen hart op hart 12,5m, met een vrije overspanning van 62,5m. Eén zijde van deze stalen bogen rust op de kistdam van de nieuw aangelegde kademuur, de andere op korte kolommen die uitkragen uit het busplateau en verankerd zijn aan de nieuw aangelegde verkeerstunnel om de spatkrachten op te vangen.
Het grootste deel van het dak wordt bedekt met een nieuw materiaal, koud-buigbaar gelaagde glasruiten van ruim 3m lang en 1,10m breed. Het voordeel van dit nieuwe materiaal ten opzicht van traditioneel glas en kunsstoffen is groot: half zo dik als gebruikelijk in glas en veel duurzamer en onderhoudsarmer dan kunststoffen.
Koud-buigbaar gelaagd glas maakt heel lichte staalconstructies mogelijk. Voor de glasdragers geldt bovendien dat de bovenflens niet toegankelijk is voor inspecties of onderhoud. Staalconstructies van overkappingen zijn door nachtelijke uitstraling heel vaak nat, vaker zelfs dan constructies in de open lucht. De corrosiebelasting is dan ook groot en ze vergen dus een gedegen conservering. Nagenoeg al het staal is daarom uitgevoerd in een Duplex-systeem, dat wil zeggen thermisch verzinkt en daarna gecoat. Eigenlijk heeft de discussie over het wel of niet toepassen van een duplexsysteem nog geen vijf minuten geduurd. Bij een project van deze omvang boven een dag en nacht in gebruik zijnd busstation is het vanzelfsprekend dat het best denkbare systeem wordt toegepast, zeker als dat kostentechnisch ook zeer aantrekkelijk is.

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam (NL)
 
Hoofdaannemer:
-
 
Staalbouwer:
-
 
Architect:
Benthem Crouwel Architekten en Movares
 
Studiebureau:
Movares en Arcadis
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
Movares