Bruggen Park Meerland

Het nieuwe groene hart van de stadsuitbreiding Meerhoven

Park Meerland is het nieuwe groene hart van de stadsuitbreiding Meerhoven, ten westen van Eindhoven. Als verbindende elementen in het park en tussen park en woonwijk moest er een herkenbare familie van 14 bruggen komen. De bruggen zijn zeer verschillend in functie, lengte en belasting. Naast voetgangersbruggen en twee ‘avonturenbruggen’ zijn er ook een paar bruggen voor zwaarder verkeer bestemd.
Om tot een variabele opzet en een slanke uitstraling te komen wordt de hoogte van de brugleuningen constructief gebruikt, het brugdek is er tussen gehangen. Uitgangspunt voor de stalen vakwerkligger is de ‘tralieligger’, in het verleden veel gebruikt bij spoorwegbruggen. Het karakter van deze ligger ligt in de uitzonderlijke slanke profileringen; alleen waar de spanningen het grootst zijn is er materiaalverdichting. De verschillende diagonalen zijn gespannen tussen boven en onderregel en kruisen elkaar zodat het aantal lassen beperkt blijft. Tussen de vakwerkliggers hangt een licht brugdek met een verzinkte staalplaat-betonvloer.
Zonder verzinken bleek dit ontwerp niet mogelijk. De ingewikkelde leuning kon alleen de gevraagde duurzaamheid van 40 jaar verkrijgen door een combinatie van thermisch verzinken en een Duplex-systeem bestaande uit een 120 mu Epoxy primer en een laklaag van 60 mu polyurethaan.

Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven, Eindhoven (NL)
 
Hoofdaannemer:
Ippel Civiele Betonbouw BV, Nieuwendijk (NL)
 
Staalbouwer:
Hillebrand BV, Middelburg (NL)
 
Architect:
DaF-architecten, Rotterdam (NL)
 
Studiebureau:
ABT-West, Delft (NL)
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
DaF Architecten, Rotterdam (NL)