Brainport Industries Campus - Cluster 1

In het Nationale Landschap het Groene Woud, aan de westkant van Eindhoven is een nieuwe campus verrezen voor bedrijven die gelieerd zijn aan de hightech maakindustrie.

Prijs Circulair Bouwen 2019

Deze nieuwe werk- en recreatieomgeving moet het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen in de Brainport regio en de economische positie van Eindhoven versterken.  Door samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven, startups en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen kan blijvend worden geconcurreerd. Alles gebeurt in een state of the art werk- en leeromgeving.

De gebouwclusters worden geëtaleerd in een groen, duurzaam landschap van Natuur Netwerk Nederland. Kernwaarden ontmoeting, efficiëntie, participatie, duurzaamheid en flexibiliteit komen hierin nadrukkelijk naar voren. Tevens is ruimte gereserveerd voor individuele ontwikkeling en ontspanning.

Het gebouwconcept van casco met inbouwelementen is modulair en demontabel, zodat het eenvoudig aangepast kan worden aan de veranderende productieprocessen en de dynamiek van bedrijven. Als een ader door het gebouw ligt het atrium. Hierin zijn algemene voorzieningen gefaciliteerd die gedeeld worden door alle gevestigde ondernemingen. Denk hierbij aan een receptie, vergaderzalen, koffiebars en eetgelegenheden.

THERMISCH VERZINKTE ELEMENTEN

De volledige hoofddraagconstructie met een gewicht van 4.500 ton staal is voorzien van een duplex-systeem. Het staal is discontinu thermisch verzinkt en voorzien van een poedercoating. Daarnaast zijn diverse secundaire elementen, zoals trappen en hekwerken, thermisch verzinkt om een lange levensduur te garanderen. Alle dakplaten, gevelpanelen en binnenwanden zijn vervaardigd uit sendzimir verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating.

TECHNISCHE ASPECTEN

Het gebouw is opgezet volgens het modulaire gebouwprincipe MaxFlex. Met een vrije overspanning van 20 meter en een tussenzone van 5 meter rondom wordt op een raster van 25x25 meter een stalen casco gemonteerd, waarbinnen inbouwelementen zijn aan te brengen. De inbouwelementen bestaan uit o.a. betonnen tussenvloeren, houten kantoormodulen en houten paviljoens. Alle modulair opgebouwd en demontabel, zodat hergebruik mogelijk is.

KEUZE VOOR THERMISCH VERZINKEN

Om flexibiliteit te garanderen, moet het bouwsysteem geschikt zijn voor verschillende bedrijfsactiviteiten en klimatologische omstandigheden. Daarnaast presenteert de maakindustrie zich aan de buitenwereld, waardoor eisen worden gesteld aan de esthetiek. Een duplex-coating is de integrale oplossing voor een hoogwaardige kwaliteit, lange levensduur en aantrekkelijke uitstraling.

Het hergebruik van modulaire elementen stimuleert de circulaire economie en beperkt het bouwafval. Het thermisch verzinken van de stalen onderdelen verlengt de levensduur en draagt op deze wijze bij aan het circulair bouwen.

Met een verticale belijning wordt de grote schaal van het gebouw gebroken en aansluiting gezocht bij de landschappelijke kleurfragmentatie. Met vijf kleuren wordt een visuele willekeur gesuggereerd. Door gebruik te maken van standaard stalen sandwichpanelen van sendzimir verzinkt staal, is dit architectonisch gevelbeeld economisch haalbaar gebleken.

ZEKER ZINK
 
OPDRACHTGEVER:
Systabo bv Turn Key Bouw, Enschede (NL)
 
HOOFDAANNEMER:
Systabo bv Turn Key Bouw, Enschede (NL)
 
STAALBOUWER:
GS Staalwerken Groep, Helmond (NL)
 
ARCHITECT:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs, Eindhoven (NL) 
 
STUDIEBUREAU:
Aveco de Bondt, Holten (NL)
 
BOUWTIJD:
September 2016
 
FOTOGRAAF:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs / GS Staalwerken Groep