Luifel De Zilverberk

NIeuwe luifel voor basisschool

De nieuwe luifel voor Basisschool 'De Zilverberk' te Halle maakt deel uit van een groter project waarbij de bestaande paviljoenen van de kleuterschool, refter en turnzaal werden vervangen door 2 nieuwe gebouwen.
De nieuwe luifel is een overdekte speelruimte voor de kinderen en vormt tegelijk een overdekte verbinding tussen de 3 schoolgebouwen op de campus. De hoogte van de luifel is bepaald door de vrije hoogte van 4,00 m in functie van de brandweerregelgeving. Omdat er een niveauverschil is op het terrein is deze referentiehoogte aangenomen bij de doorgang tussen de twee speelplaatsen.
De structuur van de luifel bestaat uit betonnen kolommen en hoofdbalken en secundaire balken uit thermisch verzinkt staal.
Voor de kolommen werd gekozen om ze op dezelfde manier te maken als de structurele wanden van de nieuwe gebouwen: een holle wand uit industrieel geprefabriceerd beton van 1m10 breed die ter plaatse werd opgestort. In deze wandschijven zijn ook de regenwaterafvoeren van de luifel ingewerkt.
De hoofdbalken bestaan uit geplooide platen thermisch verzinkt staal die tegelijk het hemelwater verzamelen en leiden naar de afvoeren in de betonnen kolommen. De 2 hoofdbalken hebben een lengte van 48m30 en zijn gemaakt uit 4 delen die aan elkaar zijn gebout.
De secundaire balken bestaan eveneens uit geplooide platen thermisch verzinkt staal die loodrecht op de hoofdbalken zijn gemonteerd met een tussenafstand van 2m40. Tussen deze balken is een heldere polycarbonaatplaat geplaatst die zorgt voor een aangename lichtkwaliteit onder de luifel.
De secundaire balken hebben een assymetrisch profiel zodat het regenwater van de polycarbonaatplaten afwatert naar deze secundaire goten. De keuze om de luifel, voor een deel, in thermisch verzinkt staal uit te voeren is gemaakt omwille van de goede bescherming die deze behandeling aan het staal biedt en de kleur die aansluit bij de kleur van het industriële geprefabriceerde beton. In de technische uitwerking werd er rekening mee gehouden dat er enkel boutverbindingen gebruikt mochten worden om de thermische verzinking
niet te beschadigen.

Opdrachtgever:
Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (B)
 
Hoofdaannemer:
Sogiaf, Kontich (B)
 
Staalbouwer:
SIRO Construct, Bornem (B)
 
Architect:
AWG Architecten, Antwerpen (B)
 
Studiebureau:
BAS, Leuven (B)
 
Bouwtijd:
mei 2014
 
Fotograaf:
AWG Architecten, Antwerpen (B)