Basisschool De Brug

Basisschool “De Brug” is een  MOS-school (Milieuzorg op School), gesitueerd in een groene omgeving aan de rand van het centrum van de gemeente Bocholt in België.        

Natuur,- en milieueducatie vormen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma van deze school die uit 6 klaslokalen, een kleuterklas, ernaast gelegen lerarenruimtes, een kantine en een multifunctionele gymzaal (polyvalente zaal) bestaat.

De omgeving van het gebouw vormt een cruciaal onderdeel van de beleving van deze MOS-school, en fungeert als basis voor het concept van het ontwerp. Vanwege het feit dat het bestaande perceel in de nieuwe situatie kleiner zou worden, had dit uiteraard ook gevolgen voor de grootte van de omliggende groenstroken. Om deze reden diende er extra zorgvuldig met groen te worden omgegaan.  Als vanzelfsprekend hebben wij het begrip duurzaamheid en recycling, met aspecten zoals waterconsumptie, composteerbaarheid in het onderwijssysteem van deze MOS-school meegenomen. Door al deze processen zichtbaar te maken, wordt de school zélf onderdeel van de milieubewuste onderwijsvisie.

Door voor het nieuwe gebouw te kiezen voor een rond ontwerp hebben we een maximale beleving van de omliggende groene omgeving kunnen realiseren; vanuit alle klaslokalen is er optimaal uitzicht naar buiten. Er is extra aandacht besteed aan de dialoog tussen het interieur en het gebied rondom de school. Zo is er op het buitenterrein de mogelijkheid tot het geven van milieueducatie. Er is een groentetuin , een kruidentuin, een composthoop, en er is zelfs ruimte voor het houden van kleinvee zoals kippen en konijnen. Het milieu aspect wordt ten volle benut waarmee de school in zijn totaliteit als een groene onderwijslocatie kan worden gezien.

Zowel in architectuur als in onderwijs is de school letterlijk rondom het kind gebouwd. Haar concentrische vorm vergroot de belevingswaarde van de multifunctionele ruimte (polyvalente zaal)  in het hart van het gebouw.

Juist de vorm en de beleving binnen in het gebouw maakt de oriëntatie en verbinding met de context, de omgeving van het gebouw des te groter. Dit wordt nog eens versterkt doordat wij ervoor gekozen hebben de hoofdentree in de richting van de hoofdstraat van het dorp (Brugstraat) te oriënteren.

De gang tussen de multifunctionele ruimte (polyvalente zaal) en de klassen heeft verschillende openingen naar het centrale hart van het gebouw. Deze openingen worden gemarkeerd door middel van kleuren op de muren en de plafondverlichting, hetgeen de oriëntatie binnen de school vergemakkelijkt.

Het centrale hart van het gebouw (de polyvalente zaal) is aan de binnenzijde volledig voorzien van hout, hetgeen de kinderen, ouders en overige bezoekers een veilig thuisgevoel geeft.  De juiste akoestiek, de subtiele kleurkeuze, de geur en de textuur van het hout aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw dragen bij aan de positieve beleving van dit gebouw. Het voelt als….thuis. De architectuur van dit project prikkelt alle vijf de zintuigen….. Hierbij zijn de materialen belangrijk zoals baksteen, hout in combinatie met staal.

Bij het ontwerp van Basisschool de Brug is veel staal toegepast. Om een uitgesproken architectuur te realiseren hebben wij gekozen voor thermisch verzinkt en duplex staal.

Deze toepassing is goed zichtbaar bij de 3D staalconstructie waarbij duidelijk de hoeveelheid staal en de verbindingen opvallen. Met name de forse uitkraging aan de voorzijde van de school is indrukwekkend.

De overkapping van de polyvalente zaal is middels stalen liggers bewerkstelligd en in het hart van het gebouw is een rond staalelement opgenomen waarop alle stalen liggers uitkomen. Al het staal is verzinkt, en bovendien op sommige onderdelen behandeld in verband met brandwerendheid.  Zonder de gekozen staalconstructie en het thermisch verzinken was het niet mogelijk geweest een oplopend dak te realiseren binnen de gestelde schoolbudgetten.

Wij hebben de ronde school van België van een licht grijs (duplex systeem) geperforeerde golfplaat omlijsting voorzien om het begin en het eind van de schoolentree met elkaar te verbinden. Achter deze perforaties van de golfplaten gaan de overstortkokers schuil, die anders hinderlijk de dakrand zouden doorboren.

De geperforeerde golfplaten zijn een verwijzing naar het verleden. Vroeger bevonden zich op dit terrein tijdelijke schoolunits, allemaal voorzien van een golfplaten dakbedekking. We hebben deze  geperforeerde golfplaten terug laten komen als omlijsting van het nieuw gebouw als eerbetoon naar de voormalige schoolgebouwen. 

ZEKER ZINK

 

OPDRACHTGEVER:
GO scholen , Basisschool de Brug, Bocholt (B)
 
HOOFDAANNEMER:
Democo, Hasselt (B)

STAALBOUWER:

ARCHITECT:
TV Lens, Hasselt (B) - UArchitects, Eindhoven (NL)
 
STUDIEBUREAU:
Arcadis, Maastricht (NL) 
 
BOUWTIJD:
2017
 
FOTOGRAAF:
Daan Dijkmeijer en AG Real Estate (copyright)