ATPC Rapid

Bouw van bovengrondse gasbullits voor de opslag van vloeibare gassen.

Dit project is het eerste in zijn soort in Antwerpen . De vanuit China geleverde gasbullits met een hoogte van ruim 40 meter vormen de eyecatcher van dit project. Eind 2017 ontving Ferris de opdracht voor de realisatie van piperacks rond deze gasbullits en diverse bijkomende proces platformen. De vorm van de racks, de verwachtte snelle bouwtijd en met name de ligging dichtbij een nautische omgeving maakten dit project uitermate geschikt voor de toepassing van gegalvaniseerd staal. Gelet op het specifiek karakter van dit project diende het geheel EN 1090 EX 3 uitgevoerd te worden met bijkomend toezicht vanwege SECO. Opnieuw gaf de keuze voor galvanisatie een bijkomend voordeel.

Ten gevolge diverse aanloop problemen met de basic engineering kwam de planning van dit project onder enorme tijdsdruk te staan. Uiteindelijk kon de productie van het eerste staal starten met 4 maand vertraging maar werd de eindtermijn met slechts 1 maand verlengd.
Teneinde deze planning te halen werd op 3 locaties geproduceerd waardoor een risico bestond op opstopping tijdens conservering. Ook hier werd door de projectleiding van Ferris een strak faseschema opgezet wat ruim voor aanvang productie werd gedeeld met de planning van de verzinkerij. Uiteindelijk werd ondanks de jaarlijkse verlofperiode de planning gehaald en werden in bepaalde periode dagelijks vrachten tot 25 T aangeleverd. Een resultaat wat met een ander conserveringssysteem niet mogelijk geweest zou zijn.
Direct na de montage en vrijgave van de structuur werd gestart met de leidingwerken omdat het tijdrovende proces van touch-up niet verstorend werkte. Wat opvalt in deze constructie zijn de oranje leuingen, deze zijn na galvanisatie voorzien van een 2-laag poedercoating systeem. 

ZEKER ZINK

 

OPDRACHTGEVER:
ATPC Antwerpen (B)
 
HOOFDAANNEMER:
 
 
STAALBOUWER:
Ferris (NL)
 
ARCHITECT:
 
 
STUDIEBUREAU:
Jacobs Engineering (B)
 
BOUWTIJD:
2018
 
FOTOGRAAF:
Peter van den Bruele