AOC Oost Twello

Kleine gebouwblokken welke aan elkaar verbonden worden door atria

De nieuwbouw voor AOC Oost in Twello is gerealiseerd op de locatie van het oorspronkelijke pand, gelegen aan de rand van het dorp, grenzend aan een fraai landschap met weilanden en landgoederen. Het terrein kent hiermee geheel verschillende randen.

Het nieuwe ontwerp kenmerkt zich door kleine gebouwblokken welke aan elkaar verbonden worden door atria.

Een van de charmes van de inrichting is de soms provisorische toe-eigening van de verschillende ruimtes. Aan de zuidzijde lijkt het meer op een boerenerf dan op een schoolterrein, compleet met schapen, eenden, een mestvaalt, allerlei hokken, kassen etc. Het noordelijk deel bestaat grotendeels uit een sortimentstuin, dit levert een gevarieerd beeld op. De omgeving en het gebouw worden met elkaar verbonden door atria waarbij vijvers van binnen naar buiten lopen.

De school bestaat uit verschillende, geschakelde, paviljoens. Hierdoor is het mogelijk om binnen een grote school toch een eigen beschermde afdeling en plek te hebben. De binnenruimten lopen over middels een glazen multifunctionele ruimte tussen de paviljoens. Deze ruimte vormt de natuurlijke overgang van binnen naar buiten en sluit naadloos aan op het rond de school aangelegde park.

Op de begane grond zijn alle vaklokalen en ondersteunde ruimten onder gebracht. In de knik van het gebouw ligt de verdiepte kantine met uitzicht op het achter liggende terrein. Het laatste volume huisvest een dubbele gymzaal hieronder ligt ook de fietsenstalling. De kop wordt beëindigd door de praktijkkas.

Op de verdieping van de gebouwblokken bevinden zich steeds de homes. Elk home huisvest een eigen leerjaar voor het VMBO of MBO. Elk home bestaat uit een centrale ruimte waarom heen lokalen liggen. Tevens is er een cluster met voorzieningen.

De gevels zijn opgebouwd uit stroken houtskeletbouw die zijn afgewerkt met verduurzaamde houten gevel bekleding en aluminium kozijnen. De gevel van de kantine bestaat uit een houten vliesgevel met gekleurde glaspanelen.

De gevelvlakken bij de gymzalen en in de atria worden voorzien van verticaal groen.

Deze atria zijn uitgevoerd met standaardkasprofielen en enkel glas zoals bekend uit de glastuinbouw. Hierdoor is het mogelijk een tussen klimaat te creëren tussen de buiten temperatuur en de paviljoens.

Uitgangspunt voor het klimaat is de Frisse scholen klasse B, de EPC is met minimaal 20% gereduceerd t.o.v. de huidig geldende norm tot 0.72

Opdrachtgever:
Stichting AOC Oost-Nederland, Lochem (NL)
 
Hoofdaannemer:
Van Norel Bouwgroep, Epe (NL)
 
Staalbouwer:
Saarlucon Kassenbouw, De Lier (NL)
 
Architect:
SP Architecten, Waddinxveen (NL)
 
Studiebureau:
Pereer Bouwadvies, Deventer (NL)
 
Bouwtijd:
Januari 2013
 
Fotograaf:
Chiel de Nooyer, Architectuurfotografie
SP Architecten