ACC Weener

De opdracht omvatte de productie en montage van zo'n 265.000 kg staal voor het stalen frame van een condensor. 

Deze condensor wordt door Acc-Team-technology in samenwerking met ADS-Ertner BV gebouwd voor een papierfabriek. Omdat er in deze fabriek meer stoom geproduceerd wordt dan nodig is voor het fabricageproces, wordt het overschot door een turbine geleid waardoor je stroom krijgt.

Om de stoom met een zo laag mogelijke druk uit de turbine te krijgen is de condensor nodig, deze koelt met omgevingslucht. Dat is erg milieuvriendelijk omdat er enkel gekoeld wordt met lucht en door een 100% gesloten systeem niets verontreinigd wordt.

Voor dit project is voor thermisch verzinkt staal gekozen omdat de constructie buiten staat en onderhevig is aan alle weersomstandigheden.

Functioneel verzinken

OPDRACHTGEVER:
ACC Team (NL)
 
HOOFDAANNEMER:
ACC Team (NL)
 
STAALBOUWER:
Reijrink Staalconstructie (NL)
 
ARCHITECT:
n.v.t.
 
STUDIEBUREAU:
ADS Ertner   (NL)
 
BOUWTIJD:
december 2020
 
FOTOGRAAF:
Hansman Fotografeert