Stedelijke orangerie Gent

Een braakliggende strook aan de noordgevel van de Sint-Niklaaskerk wordt al jaren afgesloten met een houten hekwerk. Met bijhorende zwerfvuil én een populaire plek voor wildplassers. Daar komt verandering in nu deze ‘dode’ strook wordt ingevuld door RAY, een nieuwe opvallende, transparante thermisch verzinkte constructie.

Tot 1994 stond er langsheen de noordgevel van de Sint-Niklaaskerk een rij arbeidershuisjes, die werden ontmanteld om de restauratie van de noordgevel mogelijk te maken. Alle bouwmaterialen werden echter bijgehouden en gestockeerd, om een latere heropbouw mogelijk te maken. Iets wat tot op heden nog niet is gebeurd, ondanks dat er in 2015 nog een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd door Stad Gent.

In afwachting hiervan werd een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een tijdelijke constructie. Dit gebeurde op initiatief van enkele caféhouders aan de overzijde van Klein Turkije. Hiermee hopen ze de straat gezelliger te maken door zo het zwerfvuil en wildplassen tegen te gaan, maar tegelijkertijd ook een uitbreiding te creëren op hun kleine horecaruimtes.

In samenwerking met het architectenbureau DELMULLE DELMULLE, werd een volledig glazen constructie voorgelegd. Het gaat om een smalle, maar lange glazen orangerie die grotendeels commercieel kan worden uitgebaat, met een bar en ruimte voor recepties, expo’s of een uitbreiding van de boekenmarkt in de Sint-Niklaaskerk. De zijgevel van de kerk blijft zichtbaar en tegelijkertijd versterkt het de ritmiek en zijn (over)gerestaureerde zijgevel.

De constructie werd opgebouwd in een standaard systeem van serrebouw. Om evidente redenen. Kostprijs, snelheid en beschikbaarheid. Om de serre te laten opgaan in zijn omgeving, pasten de ontwerpers een aantal architecturale ‘tweaks’ toe. De helling van het dak van de glazen orangerie is gebaseerd op de dakhelling van de sacristie van de kerk. De orangerie ligt bovendien perfect in lijn met de ‘voorgevel’ van deze sacristie. Het glazen dak van de orangerie sluit dus qua helling ook perfect aan bij de dakhelling van de Sint- Niklaaskerk en de Stadshal wat verderop. Een detail, maar met een visuele impact. Zo is het glazen gebouw niet zomaar een ‘gelande’ serre, maar nestelt het zich in zijn omgeving. 

RAY sluit naadloos aan op het publiek domein. Het is de bedoeling dat het fungeert als openbaar domein, waar mensen vrij aan en af kunnen lopen. Grote schuifpoorten zorgen ervoor dat het gebouw straat wordt, en de straat gebouw. Beschut van de vermaarde Belgische regen.

Nadat RAY ontmanteld wordt, zal het terrein helemaal terug in zijn oorspronkelijke staat gezet kunnen worden, zonder blijvende zichtbare schade.

De structuur van de serre werd thermisch verzinkt.

ZEKER ZINK
 
Opdrachtgever:
MTM Gent (B)
Stad Gent (B)
 
Hoofdaannemer:

De Clercq Gebrs, Lochristi (B)

 
Staalbouwer:
De Clercq Gebrs, Lochristi (B)
 
Architect:
Delmulle Delmullie, Petegem aan de Schelde (B)
 
Studiebureau:

De Clercq Gebrs, Lochristi (B)

 
Bouwtijd:
2017
 
Fotograaf:
Frederik Vercruysse
Jeroen Bal