Overige publicaties

 

[Poeder & Natlak op Zink]

Deze praktijkrichtlijn voor verfsystemen op verzinkte ondergrond is een vervolg op en vervanging van de VISEM-kwaliteitseisen voor duplex-systemen en de BPR 1197. Deze purblicatie is een initiatief van VISEM in samenwerking met Zinkinfo Benelux, Onderhoud NL, VOM België en VOM Nederland.

 

 
 

 

[Milieugerelateerde Product Verklaring]

 Onder de auspiciën van EGGA (Europese Associatie van Thermische Verzinkers) is nu de brochure ‘Milieugerelateerde Productverklaring voor Thermisch Verzinken’ verschenen. Deze publicatie bevat milieurelevante productinformatie voor thermisch verzinkt staal.
 

 

 

[Bepaling van de duurzaamheid van een thermisch verzinkt bouwproduct]

 Het halen van de referentieperiode uit het bouwbesluit met verzinkt staal, dat volgens EN–ISO 1461 thermisch is verzinkt, is geen probleem. In dit artikel wordt behandeld hoe dit beoordeeld moet worden
 

 

[Tips ter voorbereiding van thermisch te verzinken onderdelen en constructies]

 U kan deze publicatie hier bestellen op A1-formaat of posterformaat!

[Gids voor bescherming van staal tegen corrosie]

Dit document is een uitgave van Infosteel, in samenwerking met VOM (Belgische vereniging voor oppervlaktetechnieken van materialen) en ZinkInfo-Benelux (de vakorganisatie voor thermisch verzinken).
Deze gids, in de vorm van een praktische folder, beschrijft oplossingen om staalconstructies te beschermen tegen corrosie, ongeacht of deze constructies zich binnenin gebouwen bevinden of dat ze aan de buitenlucht worden blootgesteld.
 

ALLE BROCHURES KUNNEN HIER BESTELD WORDEN!